Miljö & Kvalitetspolicy

Vi har som målsättning att ha ett gott miljötänk genom att återvinna de delar av bilen som fungerar och går att använda sig av.
Produkterna vi säljer ska vara i gott skick, arbetet väl utfört och våra kunder ska vara nöjda.

Vår personal är kunnig i sitt arbete och håller en hög standard när det kommer till kvalitet och kundbemötande.
Vår målsättning är att hela tiden sträva mot att bli bättre och kunna uppfylla kundernas förväntningar.

Kvalitet och miljökrav kräver noggrannhet

Vi följer de riktlinjer och krav som finns gällande kvalitet och upprätthållande av en god miljö. Detta är mycket viktigt när det kommer till demontering och skrotning av fordon. Det är speciellt viktigt för att kunna undvika farliga utsläpp som kan skada vår miljö.

Vi återvinner de delar som går att återvinna och försöker att återanvända så mycket vi kan för att bespara miljön.
All personal utbildas för att bli mer miljö- och kvalitetsmedveten, för att kunna göra ett bra arbete och hålla en hög nivå av service gentemot vår kundkrets.

Att undvika skador och försämring av miljön är något som vi på Strängnäs bilskrot AB försöker att eftersträva i största möjliga mån. All detta bidrar till att vi få nöjda kunder och en friskare miljö, och det är mycket viktigt för oss!

Hör av dig till oss för mer information om vår syn på miljö och kvalitet!